Tag: thiết bị trông giữ xe tự động

Giải pháp trông giữ xe tự động FUJICA

ouc1306590616

Chức năng

  • Tự động in vé cho người gửi phương tiện
  • Vé in ra có hình ảnh đẹp, dễ đọc
  • Tự động nhận biết xe qua một camera nối với máy tính
  • Lưu biển số cùng với số seri in ra trên vé gửi xe
  • Tăng tính an toàn, tránh khả năng làm vé giả
  • Người giữ có thể kiểm tra, xem ảnh xe
  • Thống kê lưu lượng xe ra vào