Tag: cảnh báo xe

Thiết bị cảnh báo xe lên xuống tầng hầm

Hệ thống cảnh báo xe lên xuống tầng hầm ra đời với mục đích mang lại sự an tâm cho lái xe mỗi khi lên xuống tầng hầm của các tòa nhà cao tầng, các bãi giữ xe tầng hầm, những góc khuất mà tầm nhìn bị hạn chế… Đèn và còi sẽ cảnh báo khi có xe chuẩn bị lên hay xuống tầng hầm cho đầu bên kia biết, đề phòng hai xe không nhìn thấy nhau mà cùng lúc di chuyển vào tầng hầm.

yiz1396248696

Nguyên lý hoạt động:

Lối vào: Để cảnh báo có xe từ trên ram dốc đi xuống, hệ thống hoạt động như sau:

–  Vòng từ được lắp đặt âm nền ở đầu ram dốc phía trên. Khi xe đi xuống chạy ngang qua vòng từ, bộ dò vòng từ sẽ nhận được tín hiệu và đưa đến mạch điều khiển để xử lý.

–  Mạch điều khiển xử lý tín hiệu có xe sẽ truyền lệnh đến còi và đèn cảnh báo được lắp dưới ram dốc.

–  Lúc này còi và đèn cảnh báo sẽ báo động (đèn sáng nhấp nháy, còi báo).

–  Khi thấy tín hiệu như trên tức là có xe đang từ trên ram dốc đi xuống nên khi đó nếu có xe chuẩn bị từ tầng dưới muốn đi lên tầng phải dừng lại để chờ xe qua mới bắt đầu đi.

Lối ra: Để cảnh báo có xe từ dưới ram dốc đi lên, hệ thống hoạt động như sau:

–  Vòng từ được lắp đặt âm nền ở cuối ram dốc phía dưới. Khi xe đi lên chạy ngang qua vòng từ, bộ dò vòng từ sẽ nhận được tín hiệu và đưa đến mạch điều khiển để xử lý.

–  Mạch điều khiển xử lý tín hiệu có xe sẽ truyền lệnh đến còi và đèn cảnh báo được lắp phía trên ram dốc.

–  Lúc này còi và đèn cảnh báo sẽ báo động (đèn sáng nhấp nháy, còi báo).

–  Khi thấy tín hiệu như trên tức là có xe đang từ ram dốc đi lên nên khi đó nếu có xe chuẩn bị từ trên muốn đi xuống phải dừng lại để chờ xe qua mới bắt đầu đi.